Bài viết

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá

/
Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng,…

Soi nguồn cung "mới tinh" đổ bộ thị trường bất động sản cuối năm

/
Thị trường bất động sản cuối năm thực sự…